Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" - oddziały gimnazjalne

Idź do spisu treści

Menu główne

wrzesień-październik

Aktualności > Lata wcześniejsze > Starsze z 2016 / 2017

27 października uczniowie klas pierwszych i drugich uczcili setną rocznicę śmierci wielkiego pisarza czytając fragmenty jego największych utworów: “Krzyżaków”, “Potopu” czy Quo vadis”. W happeningu uczestniczyli mieszkańcy lokalnej społeczności, którym za prawidłowe odgadnięcie tytułu dzieła naszego noblisty wręczano jabłko z cytatem. Dziękujemy Paniom Małgorzacie Smoleń i Marcie Ciesielskiej za wsparcie w organizacji wydarzenia, Pani Izabelli Ambroziak za pomoc w wykonaniu transparentu oraz odważnym i zaangażowanym kolegom i koleżankom ze szkoły:
Damom dworu:
Nikoli Maszkiewicz, Joannie Kamińskiej oraz Natalii Wolskiej. Lektorom: Małgorzacie Polak, Damianowi Wiśniewskiemu, Filipowi Kalwatowi oraz Gabrieli Ryczkowskiej. Nadwornemu fotografowi: Julii Faber. Ekipie technicznej / transparent :) Igorowi Mażewskiemu i Mateuszowi Kaczorowi.


Warszawa lokalnie –„ Co byśmy zmienili w swojej okolicy?” 26 października 2016r. na godz. wychowawczej uczniowie klasy 1 a mogli  podjąć propozycje  działań  wspierających  dokonania młodych ludzi  na rzecz „Małych Ojczyzn”. Celem lekcji było  przekazanie młodzieży wiedzy o podstawowych mechanizmach wzmacniających aktywność obywatelską w okolicy. Uczniowie mogli przekonać się, że  także jako niepełnoletni mieszkańcy mogą współtworzyć  własne osiedla. Duże zaangażowanie młodzieży spowodowało, że lekcja przebiegła szybko i sprawnie. Każdy uczeń mógł na plakacie umieścić swoje propozycje.

26 października uczniowie klasy Id wybrali się do Muzeum Archeologii. Zwiedzając ekspozycję poznali przykłady i sposoby  wytwarzania naczyń glinianych z epoki neolitu. Następnie sami spróbowali swoich sił w garncarstwie lepiąc dzbanuszki z gliny.

21.10.2016r uczniowie klasy 3a i 3b, Krystian,Klaudia, Bartek, Dorian, Eryk, Islam uczestniczyli w grze miejskiej zorganizowanej przez Warszawski System Doradztwa Zawodowego WCIES  pt: WYBIERAM, DZIAŁAM, WYGRYWAM , CZYLI JESTEM AUTOREM SWOJEJ KARIERY.
Cała trasa gry przebiegała w obrębie Starego i Nowego Miasta. Uczestnicy mieli do wykonania szereg zadań, gdzie musieli wykazać się wiedzą, intuicją i pomysłem. Na metę młodzież wróciła zmęczona i zziębnięta, ale bardzo zadowolona z wykonanych zadań. Przed podsumowaniem gry przez koordynator p. Beatę Grzelak zjedliśmy pyszny obiad. Gra miejska bardzo podobała się naszym uczniom.

W dniu 21 października klasa 1c uczestniczyła w ciekawej lekcji - Droga do zjednoczonej Europy.  organizowanej przez Punkt Informacyjny Unii Europejskiej w Warszawie. Lekcja trwała 90 minut. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się o wielu ciekawych wydarzeniach, które były kamieniami milowymi powstawania Unii Europejskiej, a także o zasadniczych celach tego wielkiego przedsięwzięcia. W trakcie zajęć została wyświetlona prezentacja multimedialna i film. Uczniowie poznali główne założenia UE, które są jej fundamentami, kluczowe projekty i ważne postaci w jej strukturach. Lekcja przybliżyła im takie instytucje jak Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada Europy. Przypomnieli sobie fakty dot. liczebności miejsc w Parlamencie Europejskim i ile ich przypada na przedstawicieli Rzeczpospolitej Polskiej. Dowiedzieli się, że Polacy piastują i piastowali w przeszłości najważniejsze stanowiska w UE takie jak Przewodniczący Rady Europejskiej (obecnie Donald

Tusk), Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług (obecnie Elżbieta Bieńkowska), Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (w latach 2009-2012 Jerzy Buzek). Na koniec wykładu uczniowie otrzymali ilustrowane materiały drukowane oraz pamiątkowe długopisy.

14 października 2016 uroczyście obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Uroczystość zaczęła się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej w obecności sztandaru naszej szkoły. Następnie głos zabrała dyr. szk. Pani Marta Butryn. W swoim przemówieniu podziękowała uczniom, nauczycielom i pracownikom pedagogicznym, za wysiłek włożony w naukę oraz wychowanie, rodzicom za wspieranie swoich dzieci w zdobywaniu kolejnych kompetencji, a pracownikom administracji i obsługi za pracę na rzecz szkoły.
Kolejnym ważnym punktem naszej dzisiejszej uroczystości było ślubowanie złożone przez uczniów klas pierwszych w obecności sztandaru.
Po ślubowaniu dyr. szk. p. Marta Butryn pasowała na uczniów wszystkich obecnych pierwszoklasistów.

W części artystycznej akademii wystąpili uczniowie klas drugich i trzecich komediowo odgrywając scenę lekcji szkolnej. Na koniec uczennice klas 2-gich zaprezentowały taneczny układ zumby, który wszystkim bardzo się podobał. Po tej części uroczystości uczniowie rozeszli się do klas spotkać się ze swoimi nauczycielami.

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.
Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Ortograficznego „W przyjaźni z gżegżółką i piegżą”

13 października 2016r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny, do którego zgłosiło się 11 uczniów z klas I-III. Zmagali się oni z zawiłościami ortografii i interpunkcji.
Szkolnym Mistrzem Ortografii okazał się uczeń z klasy 3a Bartek Wiśniewski, który zajął 1 miejsce. 2 miejsce - zajęli uczniowie: Krzysztof Dąbrowski - 2a i Antoni Omelan - 2a.
3 miejsce: Aleksandra Witt – 2a i Franciszek Głowacz – 1b.
Serdecznie gratuluję zwycięzcom, a pozostałym bardzo dziękuję za udział w konkursie.

Małgorzata Smoleń

Sukces naszego nauczyciela!
Dzień Edukacji Narodowej to okazja do nagradzania nauczycieli. Corocznie w dzielnicy Bielany uczniowie szkół wybierają Nauczyciela Roku. Nasi gimnazjaliści w roku szkolnym 2015/2016 za najlepszego nauczyciela uznali Panią Małgorzatę Smoleń
- nauczyciela języka polskiego. Podczas uroczystej gali 10 pażdziernika Pani Smoleń odebrała z rąk Pana Burmistrza Dzielnicy Bielany statuetkę Nauczyciela Roku. Jesteśmy dumni i życzymy Pani Smoleń wielu dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.

Gimnazjum Nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi im. Aleksandra Fredry w Warszawie istnieje po to, aby kształcić i wychowywać młode pokolenie. Warunkiem efektywności pracy szkoły jest ścisłe powiązanie oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych. Chcemy rozbudzać w uczniach ciekawość świata i zachodzących w nim zmian oraz kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki. Chcemy stworzyć klimat, w którym uczeń czułby się doceniony i bezpieczny. Osiągniemy te cele poprzez współpracę z rodzicami, wzajemny szacunek, wyrozumiałość i umiejętność komunikacji. Wartościami, którymi się kierujemy odpowiedzialność, życzliwość i tolerancja.
W dniu 28 września 2016 nasza szkoła otrzymała certyfikat nadany przez Instytut Ksztalcenia Eko-Tur Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli, w którym zaświadcza się, że Gimnazjum Nr 75 z Oddzialami Integracyjnymi im. Aleksandra Fredry wdrożyło SYSTEM SZKOŁY PRZYJAZNEJ w duchu OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO.

29 września klasa I a była na wyciecze w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Uczniowie poznali dzieje Żydów, uczestnicząc w żywej lekcji historii, w jednej z sal ekspozycyjnych, która przedstawiała warszawską ulicę okresu międzywojennego.

Przewodniczka pokazała uczniom wystawę, na której mogli zobaczyć, czym zajmowali się mieszkańcy Warszawy, co jedli oraz jakiej muzyki wtedy słuchali. Młodzież mogła obejrzeć fragmenty przedwojennego filmu i podziwiać piosenki w wykonaniu sławnych artystów Eugeniusza Bodo czy Zuli Pogorzelskiej. Każdy z uczniów chciał usiąść na ławeczce i poczuć klimat minionej epoki.


Dzięki takiej lekcji młodzież mogła lepiej poznać i zrozumieć kulturę żydowską, zmierzyć się ze stereotypami oraz stawić czoła współczesnym zagrożeniom takim jak ksenofobia czy nacjonalistyczne uprzedzenia.

BohaterON - podsumowanie.
Cały wrzesień w naszej szkole trwała akcja wysyłania kartek pocztowych do żyjących uczestników powstania warszawskiego. Uczniom przedstawiono na lekcjach historii założenia projektu ze strony internetowej bohateron.pl.
Gimnazjaliści mieli możliwość zapoznania się w internecie z sylwetkami żyjących bohaterów i dokonania wyboru, do kogo chcą napisać i wyrazić swoją wdzięczność.

W rezultacie w akcję czynnie zaangażowalo się 10 uczniów z klas 1b (4 osoby), 1c (2 osoby), 2a (1 osoba), 2c (1 osoba),  3b (2 osoby).
Dziękuję i jako nauczyciel historii wyrażam szacunek dla postawy tych osób, które podjęły się napisania kartek. Szczególnie dziękuję przewodniczącej Samorządu Szkolnego - Oliwii Bulak, która jako pierwsza dała dobry przykład zaangażowania koleżankom i kolegom.
Oto trzy przykłady kartek wysłanych przez uczennice z klas pierwszych - Julię, Martę i Gabrysię.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
Różnorodność językowa, wielojęzyczność i nauka języków obcych przez całe życie: to najważniejsze przesłanie w Europie każdego 26 września, w dniu ogłoszonym przez Radę Europy – Europejskim Dniem Języków.
Pamiętaliśmy o tym wydarzeniu i 27 września obchodziliśmy w naszym gimnazjum Europejski Dzień Języków Obcych. Tego dnia nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego przypomnieli, dlaczego warto uczyć się języków obcych. Zabrali całą społeczność szkolną w podróż do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Rosji.
Ważnym punktem tego wydarzenia były obcojęzyczne skecze, scenki, przedstawienia i wiersze, podczas których nasze koleżanki i

koledzy mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów lingwistycznych, a trzeba przyznać, że ich zdolności były imponujące. Mieliśmy okazję wspólnego śpiewania różnych wersji językowych znanego kanonu „Panie Janie” oraz wysłuchać pięknego utworu Anny German „Gori, Gori, maja zwiezda” w wykonaniu naszej koleżanki z klasy I d – Eweliny.
Nauka języków obcych to również zdobywanie wiedzy o kulturze państw. Wszystkie klasy mogły sprawdzić się biorąc udział w quizie o Wielkiej Brytanii, Niemczech i Rosji. Uczniowie odpowiadali na dwadzieścia siedem pytań, z których najtrudniejsze okazało się : „Co to jest bałałajka?”
Na koniec zajadaliśmy się smakołykami kuchni regionalnej z całej Europy przygotowanymi przez naszych uczniówi ich rodziców.
Podczas obchodów tego wydarzenia mogliśmy rozwinąć skrzydła, potrenować kreatywność i pouczyć się inaczej niż w ławce, stanąć do konkursów i przekonać się, jaką frajdą może być nauka.

Jesień astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i trwa do momentu przesilenia zimowego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 23 września a 22 grudnia (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas jesieni astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa.

19 września klasa 1c była na dydaktytczno-integracyjnej wycieczce w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Uczniowie mieli okazję obejrzeć różne okazy roślin ze wszystkich kontynentów i stref klimatycznych. W trakcie wycieczki uzupełniali karty pracy przygotowane na tę okazję przez nauczycielkę biologii. W szklarni tropikalnej dowiedzieli się więcej o roślinach drapieżnych i dokładnie je obejrzeli. Klasa zwiedziła także stanowiska roślin jadalnych, ozdobnych oraz bogate arboretum. Uczniowie zdrowo i pożytecznie spędzili czas integrując się z klasą jednocześnie ucząc się botaniki.

W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w I edycji Tygodnia Konstytucyjnego. Akcja ta była objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara, a nadzór merytoryczny sprawowała prof. Ewa Łętowska. W trakcie tych warsztatów nasza młodzież mogła dowiedzieć się od prawników wielu ważnych i użytecznych informacji dot. najważniejszego aktu prawnego, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku szkonym przystąpimy do II edycji Tygodnia Konstytucyjnego. Obok przedstawiamy film podsumowujący to wydarzenie, na którym między innymi widać naszych uczniów.

Integrowanie klas to bardzo ważny element oddziaływań wychowawczych. Dlatego przeprowadziliśmy cykl zajęć dla uczniów klas pierwszych. Integracja stanowi żmudny, swoisty i niekiedy trudny proces. W obliczu istniejących zagrożeń, jakie czyhają na dzieci i młodzież, działania integrujące ważnym czynnikiem szeroko rozumianych oddziaływań profilaktycznych.
Postawiliśmy sobie następujące cele do zrealizowania na zajęciach:
1. Ułatwienie młodzieży wzajemnego poznania się. Nawiązanie satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami.
3. Próba sprecyzowania problemów w grupie i poszukiwanie sposobów ich rozwiązania.
4. Uczenie poszanowania indywidualności każdego człowieka.

5. Praca nad udzielaniem informacji w atmosferze wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa.
6. Odreagowanie negatywnych emocji, zmniejszenie napięć i niepokoju związanych z nową sytuacją szkolną.
7. Akceptacja siebie, wzrost zaufania do innych.

Uczeń naszej szkoły Jakub Siwek zajął I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w indywidualnych biegach przełajowych na dystansie 1500 metrów. Gratulujemy Jakubowi doskonałego wyniku sportowego w tej konkurencji.

W dniu 15 września 2016 roku odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe Dzielnicy Bielany. Naszą  szkołę reprezentowało 39 uczniów:  16 dziewcząt i 23 chłopców. Chłopcy zajęli  trzecie miejsce w punktacji ogólnej. Jakub Siwek w klasach II na poziomie dzielnicy Bielany zajął I miejsce.  
Nasze dziewczyny  po raz pierwszy  wzięły udział w Mistrzostwach Dzielnicy Bielany w piłce nożnej. Co prawda odpadły w fazie grupowej, ale dzielnie walczyły.
Dziesięć dziewczyn reprezentowało naszą szkołę w sztafetowych biegach przełajowych na poziomie dzielnicy.

Pierwszego września jak co roku rozpoczęliśmy rok szkolny. Było bardzo uroczyście. O godzinie 9:00 wszyscy uczniowie weszli na salę gimnastyczną, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami i innymi nauczycielami. Pani Dyrektor Marta Butryn serdecznie przywitała wszystkich gości. Po wprowadzeniu sztandaru gimnazjum wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy. Potem uczniowie wraz z wychowawcami udali się się do sal lekcyjnych gdzie zapoznali się z planem lekcji i innymi pilnymi sprawami. Młodsi uczniowie zwiedzili budynek szkoły.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego