Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" - oddziały gimnazjalne

Idź do spisu treści

Menu główne

RODO

Klauzula RODO
przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Obowiązek informacyjnyNa podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),  Dz. Urz. UE L119,s1,z04.05..2016r.),zwanego dalej RODO, informuję, że administratorem jest dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie ul. Wrzeciono 9, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art.6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit .g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą – Prawo oświatowe  i ustawą o systemie  informacji oświatowej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art.15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesieni sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieś ć skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Kontakt do inspektora danych: sp247@edu.um.warszawa.pl


ADMINISTRATOR

…………………………

Grażyna Tomaszewska
Główny specjalista ds. ochrony danych osobowych Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Bielany m. st. Warszawy
ul. S. Żeromskiego 29, pokój 387, 01-882 Warszawa


tel. 22 373 36 87
tel. 22 37 33 674 (wew.387)
fax: 22 37 33 633


e-mail:

gtomaszewska@dbfobielany.waw.pl
iodo@dbfobielany.waw.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego