Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" - oddziały gimnazjalne

Idź do spisu treści

Menu główne

Koncepcja pracy szkoły

Publikacje > Szkolne

Szanowni Rodzice!

Tworzymy
Koncepcję Pracy naszej szkoły

- dokument, który odgrywać będzie rolę drogowskazu, wskazywać będzie kierunek działania dla całej społeczności szkolnej.

Koncepcja pomaga:

• dokonywać wyborów między różnymi racjami i punktami widzenia.
• Ułatwia koncentrację na tym, co najważniejsze.
• Sprawia, że członkowie społeczności szkolnej „nie rozmieniają się na drobne”.  
• Pozwala całościowo spojrzeć na szkołę.
• Ułatwia kreowanie wizerunku szkoły w otoczeniu.
• Czytelnie sformułowana koncepcja, a zwłaszcza misja toruje drogę strategii marketingowej adekwatnej do charakteru szkoły.
• Pomaga w spójnym działaniu wszystkich członków społeczności szkolnej i spójnym z koncepcją opracowaniu dokumentów szkolnych.
• W końcu, pomyślna realizacja koncepcji wyzwala poczucie sukcesu wśród nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników niepedagogicznych. Wykonanie zaplanowanych zadań nastawia pozytywnie, co z czasem staje się dodatkową motywacją do podejmowania kolejnych przedsięwzięć i bardziej ambitnych wyzwań.
Zapraszam wszystkich Państwa do współpracy z Radą Rodziców, nauczycielami i uczniami przy tworzeniu Koncepcji naszej szkoły.
Państwa głos jest ważny!

Marta Butryn
Dyrektor Szkoły

Dokument do pobrania w formacie PDF.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego